FIRMA LIGJORE LIDER QË PREJ VITIT 1992

Bozo & Associates është studioja ligjore, në të cilën profesionistë dhe partnerë profesionistë dhe me një përvojë të gjatë në çështje ligjore, ju ndihmojnë për të gjetur zgjidhjen e kërkuar.

Ne mundësojmë shërbime për klientë dhe shoqëri të ndryshme, shqiptare apo mbarëkombëtare, të cilat zhvillojnë veprimtaritë në vend dhe kërkojnë asistencë të posaçme dhe konsulentë profesionistë, sipas standardeve ndërkombëtare.

BOZO & Associates i është besuar konsulenca ligjore për klientë si: IFC, Banka Botërore, UNDP, BERZH, etj. Studioja ligjore ka qenë e përzgjedhur nga projekte të ndryshme, me financim të BE, për gap analysis, hartimin e analizave, si dhe akteve ligjore dhe nënligjore, sipas orientimeve të BE-së, në mënyrë që të ofrojmë asistencën e duhur ligjore për organizatat e ndryshme ndërkombëtare. 

Synimi ynë është të njohim interesat dhe objektivat e klientëve tanë, duke ofruar zgjidhje efektive, me qëllim që të përmbushim dhe tejkalojmë pritshmëritë e tyre.

Artan Bozo

Themelues

Master, çertifikim

Referenca rreth meje

Referenca rreth Bozo & Associates

Referenca