Pronësia Intelektuale dhe Të Drejtat E Autorit

Një tjetër shërbim i ofruar nga BOZO & Associates është edhe ai i konsulencës dhe zbatimit të projekteve që kanë në fokus përdorimin dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Skuadra jonë ligjore asiston klientët për transaksione në nivel kombëtar dhe mbarëkombëtar me ndikim në të drejtat e tyre mbi markat apo patentat e regjistruara.

Sektorët që ne mbulojmë janë:

Praktikat e ekspertëve të BOZO & Associates përfshijnë: