Energjia

Furnizimi me energji dhe reduktimi i vazhdueshëm i resurseve natyrore përbëjnë një ndër sfidat kryesore me të cilat hasen qeveritë kudo në botë. Ndaj, edhe kërkesat janë komplekse dhe po aq sfiduese sa edhe situata në të cilën gjendemi.

Asistenca jonë përkon me mbulimin e sektorëve të energjisë, mundëson orientimin e sigurt në përballje me kërkesat e kësaj fushe, të cilat janë gjithnjë në rritje. Ne garantojmë këshillimin ligjor më cilësor, në nivelin më të lartë të profesionalizmit.

BOZO & Associates mundëson këto praktika: