Rezervo

Takim

Merr Falas

Këshillim eksperti

Bashkohu me

Ekipin Tonë

FIRMA LIGJORE LIDER QË PREJ VITIT 1992

Bozo & Associates është studioja ligjore, në të cilën profesionistë dhe partnerë profesionistë dhe me një përvojë të gjatë në çështje ligjore, ju ndihmojnë për të gjetur zgjidhjen e kërkuar.

Ne mundësojmë shërbime për klientë dhe shoqëri të ndryshme, shqiptare apo mbarëkombëtare, të cilat zhvillojnë veprimtaritë në vend dhe kërkojnë asistencë të posaçme dhe konsulentë profesionistë, sipas standardeve ndërkombëtare.

Artan Bozo

Themelues

Synimi ynë është të njohim interesat dhe objektivat
e klientëve tanë, duke ofruar zgjidhje efektive

 1. Ekspert Ligjor “Mbështetje për standardet e sigurisë ushqimore, veterinare dhe fitosanitare” – ‘The Food Safety Project’ (2018/403-625) Hartimi i “Ligji për Shëndetin e Kafshëve”

 2. Ekspert Ligjor Kombëtar / Krijimi i Dritares së Vetëme Kombëtare: Hartimi i një strategjie dhe plani të zbatimit dhe ngritjes së kapaciteteve për njësinë operative të NSW-së, pjesëmarrëse Agjencitë dhe Tregtarët

 3. EKSPERT LIGJOR DHE INSTITUCIONAL / PROJEKTI GEF “Kaskada e Zgjeruar e Lumit të Drinit”

 4. EKSPERT LIGJOR I VENDIT / ZONAT E MBROJTURA – KORNIZA LEGJISLATIVE DHE ENERGJIA E RINOVUESHME

 5. Ekspert Ligjor Kombëtar / Projekt i financuar nga BE për Hartimin e Ligjit “Për Urdhri Profesional i Kirurgut Veterinar”.

 6. Ekspert ligjor për Hartimin e Legjislacionit Bujqësor / Ekspert ligjor i ngarkuar për rishikimin e legjislacionit përkatës dhe hartimin e ndryshimeve, ligjeve dhe nënligjeve të nevojshme.

 7. Ekspert Ligjor Kombëtar / Projekt i financuar nga BE për Hartimin e Ligjit “ Urdhri Profesional i Kirurgut Veterinar” duke forcuar institucionet në përputhje me Acquis Communautaire.

 8. Konsulencë Ligjore / Projekti i Konsulencës Ligjore për Tregtinë Logjistike për IFC

 9. Eksperti Ligjor Kombëtar/ Projekti i financuar nga BE “Përmirësimi i Konsumatorit Mbrojtja nga Sëmundjet Zoonotike” (PAZA). Ofrimi i trajnimeve që mbulojnë ligjin teorik dhe praktik aspekte të profesionit veterinar për veterinerë zyrtarë rajonalë në të gjithë territorin e Shqipërisë sipas kapacitetit ndërtesë.

 10. Konsulent Ligjor / Konsulent Ligjor për Projektin “Trade Logistics Konsulencë Ligjore – Shqipëri”. Ofrimi i konsulencës ligjore, opinioneve ligjore, analizave ligjore në lidhje me logjistikën lehtësime në sektorin e tregtisë në Republikën e Shqipërisë.

 11. Eksperti ligjor kombëtar / Hartimi i VKM-së “Kërkesat për përdorimin e llumit të ujërave të zeza në bujqësia" Përafrimi i legjislacionit shqiptar me Acquis Communautaire duke transpozuar Direktivën 86/278/KEE "Për mbrojtjen e mjedisit dhe në veçanti të tokës, kur llumi i ujërave të zeza përdoret në bujqësi”, i ndryshuar, duke siguruar forcimin institucional për të arritur qëllimin e tij.

 12. Ekspert Juridik Kombëtar/ Projekt Ndihme, ERRU (AUTORITETI RREGULLATOR I UJIT)

Partneret tane

Të rejat e fundit

Kreu