Kompani dhe Shërbime Tregtare

Ndër prioritetet tona është edhe veprimtaria tregtare, për shkak të rëndësisë që ajo mbart, duke nisur që nga marrëveshjet tregtare të zakonshme, e deri tek ato më të të ndërlikuarat. Ne hartojmë strukturën e posaçme për të siguruar mbrojtjen e interesave të klientëve tanë.

Përvoja jonë në këtë fushë përfshin të gjithë gamën e shërbimeve, hap pas hapi, që nga regjistrimi i shoqërisë/ degës/ zyrës së përfaqësimit, duke vijuar me ndryshimin e formës ligjore e deri në procedurat e likuidimit dhe falimentimit.

BOZO & Associates mundëson këto praktika: