Projekte dhe Analizë Ligjore

Ndryshimet në politikat monetare, fiskale, mjedisore, destabiliteti …

Mbledhje Borxhi

Në sajë të bashkëpunimit tonë me partnerët ndërkombëtarë, ne mundësojmë …

E Drejta Detare

Industria detare lidhet ngushtë me ekonominë globale dhe ngjarjet …

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

Profesionistët dhe partnerët tanë janë të specilizuar në menaxhimin …

Regjime Tatimore dhe Impakti Fiskal

Regjimet tatimore ndryshojnë në varësi të mjedisit ekonomik, duke …

Pasuritë e Paluajtshme

Tregu i pasurive të paluajtshme gjithnjë e më shumë po sofistikohet…

Kompani dhe Shërbime Tregtare

Ndër prioritetet tona është edhe veprimtaria tregtare, për shkak të …

Bashkimi dhe Shndërrimi I Shoqërive

Përmes ekspertizës sonë, ofrojmë këshillim strategjik, veçanërisht për …

Koncesionet dhe Prokurimet Publike

Kontratat publike gëzojnë interesin e veçantë të operatorëve të …

Energjia

Furnizimi me energji dhe reduktimi i vazhdueshëm i resurseve natyrore…