Pasuritë e Paluajtshme

Tregu i pasurive të paluajtshme gjithnjë e më shumë po sofistikohet dhe për pasojë, transaksionet po bëhen përherë e më sfiduese, andaj i asistojmë klientët tanë në çështje të pasurive të paluajtshme në procesin e: shit-blerjeve, qirave, hipotekave, garancive dhe barrave siguruese.

Praktikat tona përfshijnë: