Regjime Tatimore dhe Impakti Fiskal

Regjimet tatimore ndryshojnë në varësi të mjedisit ekonomik, duke u bërë gjithnjë e më komplekse. Pikërisht për t’i thjeshtuar, BOZO & Associates mundëson ekspertizën dhe përvojën e domosdoshme, për t’i dhënë zgjidhje çdo problemi.

Praktikat tona përfshijnë: