E Drejta e Familjes

Një larmi çështjesh si: martesa, divorci, adopimi i fëmijëve, etj, shërbejnë si rregullatorë të marrëdhënieve familjare. Edhe në këtë fushë delikate, ekspertët e BOZO & Associates ndihmon në procese të ndryshme, për të garantuar rezultate që bazohen në drejtësi.

Praktikat tona përfshijnë: