Bashkimi dhe Shndërrimi I Shoqërive

Përmes ekspertizës sonë, ofrojmë këshillim strategjik, veçanërisht për transaksionet ndërkufitare, për t’u prezantuar klientëve tanë në mënyrë transparente rreziqet dhe sfidat me të cilat mund të përballen gjatë procesit të bashkimit apo shndërrimit të shoqërisë.
BOZO & Associates përfshijnë: