Mjedisi

Resurset natyrore janë boshti i mirëqenies ekonomike të shoqërisë botërore …

Punësim dhe Imigracion

Ligjet që lidhen me punësimin janë dinamike dhe pësojnë ndryshime …

E Drejta e Familjes

Një larmi çështjesh si: martesa, divorci, adopimi i fëmijëve, etj …

Teknologji Informacioni

Duke marrë parasysh zhvillimin e shpejtë të sektorit të TI-së, operatorët …

Pronësia Intelektuale dhe Të Drejtat E Autorit

Një tjetër shërbim i ofruar nga BOZO & Associates është edhe ai i konsulencës…