Cathay Associates  është një rrjet global që mbledh studio ligjore të ndryshme, shërbimet tona ligjore dhe të biznesit mundësojnë lidhje të veçanta që mundësojnë rritje ndërkombëtare. Këshillimi ynë mund të shtrojë oportunitete të reja për biznesin tuaj shqiptar jashtë vendit. Cathay Associates përcjellë njohuritë e tregut vendas në nivel botëror me qellim që biznesi i klientëve tanë të ketë rritje të padiskutueshme. Gjithashtu, edhe ne po rritemi pasi kemi kaluar nga 20 zyra në 18 shtete në 40 zyra të pranishme në gjithë botën.

Shërbimet me tarifa lokale ofrojnë zgjidhje ndërkombëtare.  Cathay Associates është çelësi i suksesit tuaj, një mënyrë e re për të krijuar dhe menaxhuar me eksperience oportunitete biznesi. 

Cathay Associates ofron një shërbim gjithëpërfshirës ku mund të gjeni zgjidhje biznesi dhe ligjore të personalizuar sipas nevojave për ta kthyer sipërmarrjen tuaj në një sukses ndërkombëtar.

Cathay Associates ofron për klientët e saj një pikë kontakti vendase në Shqipëri, në mënyrë që ju të mund të mbështeteni tek rrjeti ynë global për një këshillim të specializuar pa lëvizur nga Shqipëria.